Hủy

Quy hoạch phát triển Tin tức

  • 08/09/2014 - 11:16

    Thanh Oai sẽ thành đại đô thị

    Theo Quy hoạch xây dựng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch khoảng hơn 12.385ha.