Hủy

Quy hoạch vùng Tin tức

Dòng tiền bỏ phố lên rừng

Dòng tiền bỏ phố lên rừng

Nhiều sóng đầu tư “đất trên rừng” diễn ra khi các chủ đầu tư lớn mở rộng thị trường nhằm đa dạng hóa quỹ đất và sản phẩm.