Hủy
Bất động sản

Ban hành quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Bảy | 29/06/2013 10:24

Đến 2020, đất phi nông nghiệp chiếm hơn 40% đất tự nhiên của toàn tỉnh.
 

Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 118.304 ha, chiếm 59,46% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Trong đó, nhiều nhất là đất trồng cây lâu năm với 56.812 ha, tiếp đến là đất rừng đặc dụng 16.802 ha, đất trồng lúa 12.918 ha, đất rừng phòng hộ 8.627 ha.

Đối với đất phi nông nghiệp, theo quy hoạch, đến năm 2020 có 80.360 ha, chiếm 40,39% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Cả thời kỳ 2011-2020 sẽ có 30.099 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa...

Nguồn Chinhphu.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới