Hủy

Qũy tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam Tin tức

VIISA tiếp sức cho các startup

VIISA tiếp sức cho các startup

Urbox.vn, Smart Meal, Aqua Grow Green, WisePass, Wefit, CyHome đã có buổi thuyết trình về sản phẩm, chiến lược kinh doanh cho mục đích gọi vốn đầu tư