Hủy

Quyền kiểm soát Tin tức

  • 28/04/2014 - 12:21

    Vietinbank bầu lại Hội đồng quản trị

    Ngoài đặt mục tiêu lợi nhuận giảm so với 2013, nội dung được chú ý tại cuộc họp cổ đông sáng mai (29/4) của Vietinbank còn có việc bầu lại HĐQT.