Hủy

Ra điều kiện Tin tức

  • 24/08/2014 - 14:38

    Lập tổ công tác rà soát giấy phép con

    Bộ KH & ĐT vừa quyết định thành lập tổ công tác nhằm rà soát lại danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vừa được các Bộ, ngành cập nhật.
  • 19/08/2014 - 12:19

    Ukraine ra điều kiện ngừng bắn

    Một thỏa thuận ngừng bắn song phương chỉ có hiệu lực biên giới được kiểm soát, hoạt động của phái bộ giám sát OSCE và vấn đề con tin được đảm bảo.