Hủy

Rac tai che Tin tức

Tái chế lịch cũ

Tái chế lịch cũ

Tái chế lịch cũ đã giảm đi bớt phần nào rác thải ra môi trường.

 • 17/10/2023 - 19:00

  “Mỏ vàng” rác thải điện tử

  Để đạt được Net Zero vào năm 2050, thu hồi kim loại quý từ rác điện tử sẽ góp phần giải quyết nhu cầu kim loại tăng cao.
 • 31/05/2023 - 08:42

  Tái chế rác kim loại: Nhu cầu bức thiết

  Khi nhu cầu tăng mạnh đối với các kim loại, việc tái chế càng trở nên bức thiết để giảm tác động của hoạt động khai khoáng lên con người, thiên nhiên.
 • 05/10/2022 - 09:09

  Biến rác thải thành gia tài

  Mô hình tiêu dùng mới có thể vừa hỗ trợ phát triển kinh tế vừa giúp gìn giữ hành tinh, chính là kinh tế tuần hoàn.