Hủy

Rất đỗi Tin tức

Giải mã Banksy qua hình ảnh động

Giải mã Banksy qua hình ảnh động

ABVH là một thiên tài về ảnh động, đã khiến tranh của Banksy trở nên gần gũi và thực tế hơn với những trạng thái, hành động rất đỗi bình thường nhưng vẫn truyền tải được ý nghĩa của các tác phẩm nguyên gốc.