Hủy

Repo Tin tức

  • 30/09/2014 - 14:27

    Lợi suất trái phiếu sụt giảm mạnh

    Lợi suất trái phiếu giảm với tốc độ nhanh và mạnh trong tuần vừa qua, dự báo trong tuần này, lợi suất sẽ tiếp tục giảm, nhưng đà giảm sẽ chậm lại.
  • 22/09/2014 - 09:04

    NHNN hút tiền trên OMO 3 tuần liên tiếp

    Mặc dù Website NHNN cho thấy tăng trưởng tín dụng đã có những tín hiệu tích cực, tuy nhiên, giao dịch tín phiếu trên thị trường mở vẫn diễn ra sôi động.
Người Tiên Phong