Hủy

Richstar Tin tức

Địa ốc khu Tây TPHCM khoác áo mới

Địa ốc khu Tây TPHCM khoác áo mới

Giá đất tại khu Tây TPHCM vẫn tương đối thấp hơn so với các khu vực khác trong thành phố, tạo mặt bằng giá thành thấp cho sản phẩm bất động sản.