Hủy

Rio de Janeiro Tin tức

  • 06/06/2014 - 16:15

    Mặt tối của cảnh sát Brazil

    Trong vài tháng vừa qua, khi hoạt động chuẩn bị cho World Cup tăng lên, bạo lực tại các khu ổ chuột cũng trỗi dậy. Mỗi ngày, có 5 cảnh sát bị giết.
Người Tiên Phong