Hủy

Rio Tin tức

  • 27/10/2017 - 17:59

    Khu Đông: Thủ Thiêm Dragon chào hàng

    Rio Land, đối tác phát triển kinh doanh của Công ty Đầu tư Thủ Thiêm (Tcity) ra mắt dự án Thủ Thiêm Dragon, quy mô gần 5.2000m2 ở quận 2.