Hủy

Robert Trần Tin tức

  • 23/09/2015 - 08:00

    Việt kiều vẫn khó mua nhà!

    Quyền sở hữu nhà ở tối đa 50 năm đang gây khó cho cá nhân nước ngoài muốn bán, mua lại hay thừa kế nhà ở từ người nước ngoài khác