Hủy

Robin Li Tin tức

  • 24/03/2014 - 17:23

    Bản đồ nhà giàu thế giới 2014

    Nhiều tỷ phú Trung Quốc đi lên từ tay trắng và cậy nhờ quan hệ với chính phủ. Nước này có nhiều tỷ phú hơn châu Âu cho đến năm 2017.