Hủy

Room ngoại Tin tức

  • 15/09/2016 - 14:45

    Coteccons phong tỏa room ngoại

    Coteccons sẽ phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 40% nhằm dọn đường phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.
  • 09/03/2016 - 07:00

    Cẩn trọng nới room

    Nới room không đơn giản là gia tăng giới hạn sở hữu cho khối ngọai, mà còn nhiều vấn đề doanh nghiệp nên suy tính kỹ trước khi mở toang cánh cửa.