Hủy

Rửa xe Tin tức

Rửa xe

Rửa xe "không tiếp xúc" mùa COVID-19

PowerSteam vừa ra mắt ứng dụng đặt rửa xe, tự động tìm kiếm kỹ thuật viên phù hợp để vệ sinh xe ở bất kỳ đâu từ nhà riêng đến công ty.

Cách mạng rửa xe

Cách mạng rửa xe

PowerSteam là câu chuyện về một Việt kiều Canada cải tiến chiếc máy hơi nước và tham vọng thay đổi ngành dịch vụ chăm sóc xe.