Hủy

Rửa xe Tin tức

Khi 30Shine rửa xe

Khi 30Shine rửa xe

Hoặc ứng dụng công nghệ, hoặc liên tục đổi mới dịch vụ, sản phẩm mới giúp doanh nghiệp tồn tại trong khó khăn.

Rửa xe

Rửa xe "không tiếp xúc" mùa COVID-19

PowerSteam vừa ra mắt ứng dụng đặt rửa xe, tự động tìm kiếm kỹ thuật viên phù hợp để vệ sinh xe ở bất kỳ đâu từ nhà riêng đến công ty.

Người Tiên Phong