Hủy

Rủi ro Tin tức

  • 21/06/2023 - 14:00

    Nắn thẳng sở hữu chéo ngân hàng

    Dù đã trải qua nhiều giai đoạn tái cơ cấu nhưng rủi ro chéo trong hệ thống tài chính ngân hàng vẫn tiếp tục là vấn đề lớn.
  • 08/02/2023 - 15:30

    Bản đồ lợi thế ngân hàng

    Động lực tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng phân hóa rõ rệt với các biến số về quản trị rủi ro tốt, chi phí vốn và chất lượng tài sản.