Hủy

Rượu Tin tức

Sabeco sẽ thoát

Sabeco sẽ thoát "gọng kìm"?

Ban Lãnh đạo Sabeco kỳ vọng sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2020 và có khả năng vượt kế hoạch đặt ra.