Hủy

Sách kinh doanh Tin tức

Lãnh đạo vẹn toàn

Lãnh đạo vẹn toàn

Cuốn sách quản trị bán chạy nhất Hoa Kỳ trao cho bạn những công cụ để “Thành-công-cả-bốn-phần”.

Mục tiêu hoàn thiện

Mục tiêu hoàn thiện

Cuốn sách chứa đựng lý thuyết về các điểm hạn chế đã làm thay đổi tư duy của những doanh nhân nổi tiếng.