Hủy

Sách Tin tức

Lãnh đạo vẹn toàn

Lãnh đạo vẹn toàn

Cuốn sách quản trị bán chạy nhất Hoa Kỳ trao cho bạn những công cụ để “Thành-công-cả-bốn-phần”.

  • 31/08/2020 - 17:02

    Làm chủ bình minh

    Nhiều tình tiết mơ hồ nhưng cái kết lại rành mạch cho những người dám dấn bước, thay đổi bản thân để chạm đến thành công.
  • 29/08/2020 - 08:00

    Sách thời giãn cách

    Dịch bệnh khiến các nhà xuất bản sách phải bỏ hết mục tiêu tăng trưởng của năm nay.