Hủy

Safari Tin tức

  • 12/03/2013 - 13:38

    Firefox nói không với iOS

    Bất bình việc Apple đối xử không công bằng với các trình duyệt web từ bên thứ 3, Mozilla khẳng định sẽ không phát hành phiên bản Firefox trên iOS, trừ khi Apple thay đổi lại chính sách của mình.