Hủy

SAFE Tin tức

Dollar rises at banks

Dollar rises at banks

The U.S. dollar gained marginally at banks but dropped on the black market Friday morning.

  • 24/10/2016 - 12:30

    Bí ẩn hầm vàng Thụy Sĩ

    Không giống ngân hàng Thuy Sĩ, các công ty trữ vàng không phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho nhà chức trách.