Hủy

Sài Gòn Hà Nội Tin tức

  • 17/12/2014 - 08:10

    Tin vắn chứng khoán ngày 17/12

    Kinh Đô mua gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ; Hai quỹ thuộc MB Capital mua hơn 2,5 triệu cổ phiếu MBB; SHS đăng ký bán 5,3 triệu cổ phiếu của SHB..
  • 24/02/2013 - 21:29

    Lịch sự kiện ngày 25/2

    MBB giao dịch bổ sung cổ phiếu. ADC, COM, MCF giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức. SHB, VIC giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông.