Hủy

Sài Gòn Hà Nội Tin tức

  • 17/12/2014 - 08:10

    Tin vắn chứng khoán ngày 17/12

    Kinh Đô mua gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ; Hai quỹ thuộc MB Capital mua hơn 2,5 triệu cổ phiếu MBB; SHS đăng ký bán 5,3 triệu cổ phiếu của SHB..
XOR, XOR Việt Nam