Hủy

SaigonTel Tin tức

  • 05/12/2012 - 10:38

    Saigontel thay Tổng giám đốc

    Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Cẩm Phương làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Đồng từ ngày 4/12.