Hủy

Sân gold Tin tức

Kỷ nguyên mới của khai thác vàng

Kỷ nguyên mới của khai thác vàng

Ngày nay, 10 trong số 15 khu vực pháp lý khai thác hàng đầu để đầu tư đều nằm ở Bắc Mỹ, theo báo cáo của Viện Fraser công bố năm 2023.