Hủy

Sản nhi Tin tức

  • 06/11/2013 - 12:21

    Nợ xấu SHB giảm mạnh

    Đến 30/9, nợ xấu của ngân hàng này giảm từ trên 9% còn 7,75%. Lãnh đạo SHB khẳng định đến cuối năm sẽ bằng mọi cách đưa nợ xấu về dưới 5%.