Hủy

Sàn otc Tin tức

  • 15/01/2013 - 05:18

    Quỹ VF2 bị giải thể

    VFM đã chi 45 triệu đồng cho môi giới bán chứng khoán, 8 triệu đồng phí chuyển nhượng cổ phần. Chi phí báo giá chứng khoán OTC dự kiến 122 triệu đồng.
XOR, XOR Việt Nam