Hủy

Sàn UPCoM Tin tức

Cổ phiếu GE2 sắp chia tay sàn UPCoM

Cổ phiếu GE2 sắp chia tay sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2 của Tổng Công ty Phát điện 2.

  • 22/06/2016 - 15:49

    UPCoM và “phi vụ MTM”

    Nếu hai sàn niêm yết giống siêu thị với tiêu chuẩn rõ ràng thì UPCoM không khác chợ cóc. Ăn thức ăn chợ cóc thì rủi ro ngộ độc hẳn là cao.
Người Tiên Phong