Hủy

Sàn UPCoM Tin tức

  • 22/06/2016 - 15:49

    UPCoM và “phi vụ MTM”

    Nếu hai sàn niêm yết giống siêu thị với tiêu chuẩn rõ ràng thì UPCoM không khác chợ cóc. Ăn thức ăn chợ cóc thì rủi ro ngộ độc hẳn là cao.