Hủy

Sapo Tin tức

  • 20/07/2018 - 14:29

    MeDay 2018: Chân dung thế hệ Z

    Thế hệ Z, lực lượng lao động chiếm 20% vào năm 2025 ở Việt Nam, có xu hướng sử dụng công nghệ như thế nào?