Hủy

Saporo Tin tức

500 triệu lít bia cho tết Quý Tỵ

500 triệu lít bia cho tết Quý Tỵ

Suy giảm sức mua, kinh tế khó khăn, lương thưởng tết bị cắt giảm… có lẽ không ảnh hưởng gì đến sở thích uống bia của người Việt. Tiêu thụ bia đang tăng trưởng tốt, và giá bia đang nhích lên dù không hề thiếu hàng.