Hủy

Sầu riêng Tin tức

  • 07/09/2020 - 10:00

    Sầu riêng siêu tụ điện

    Từ vỏ trái sầu riêng bỏ đi, tiềm năng kinh tế mang lại cho ngành điện Việt Nam sẽ không dưới 751 triệu USD vào năm 2030.
  • 18/06/2014 - 10:25

    Đi ăn kem cá sấu ở Philippines

    Kem vị cá sấu (theo nghĩa đen) hiện đang được bán ở một nhà hàng tại thành phố Davao, Philippines. Chủ nhà hàng khẳng định món kem rất giàu dinh dưỡng.