Hủy

Sầu riêng Tin tức

Sầu riêng siêu tụ điện

Sầu riêng siêu tụ điện

Từ vỏ trái sầu riêng bỏ đi, tiềm năng kinh tế mang lại cho ngành điện Việt Nam sẽ không dưới 751 triệu USD vào năm 2030.

  • 18/06/2014 - 10:25

    Đi ăn kem cá sấu ở Philippines

    Kem vị cá sấu (theo nghĩa đen) hiện đang được bán ở một nhà hàng tại thành phố Davao, Philippines. Chủ nhà hàng khẳng định món kem rất giàu dinh dưỡng.
  • 23/11/2012 - 14:46

    Indonesia tiến hành "cuộc cách mạng cam"

    Để khai thác, phát huy tiềm năng của quốc gia nhiệt đới, giảm nhập khẩu hoa quả, Indonesia đề ra chiến lược toàn diện nhằm phát triển nông nghiệp nước nhà.