Hủy

Sau Tin tức

Triển khai Lean Six Sigma

Triển khai Lean Six Sigma

Giới thiệu cơ bản về Lean Six Sigma và quy trình triển khai trong thế giới thực của nó, cho các chuyên gia cũng như sinh viên.

  • 12/12/2018 - 06:30

    Phía sau một thiên tài

    Đọc Leonardo Da Vinci để thấy rằng, những cố gắng và thành công của mỗi người chưa bao giờ là đủ.
  • 20/11/2018 - 06:30

    Thuốc sâu rất xấu!

    Thay đổi tập quán canh tác, hướng đến những sản phẩm an toàn và bảo vệ tài nguyên là xu hướng của nông nghiệp tương lai.