Hủy

SBS Tin tức

  • 07/12/2013 - 10:00

    2014 sẽ bùng nổ M&A công ty chứng khoán

    Những bước cuối cùng của vụ hợp nhất 2 CTCK đầu tiên đang mở ra một hướng đi mới. Hợp nhất CTCK có thể sẽ diễn ra mạnh mẽ trong năm 2014.