Hủy

Sf express Tin tức

Gido Cainiao phiên bản Việt

Gido Cainiao phiên bản Việt

Gido đặt mục tiêu là đơn vị vận chuyển hàng thương mại điện tử xuyên biên giới theo đường chính ngạch đầu tiên ở Việt Nam.

  • 08/08/2017 - 08:00

    E-logistics: Đối thủ ngoại khởi chiến

    Kể từ 2012, thị trường giao nhận đã chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp tham gia, từ nhóm có nền tảng bưu điện đến các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ.
  • 23/05/2017 - 12:30

    SF Express - Lazada: Điểm hẹn Việt Nam

    Không có gì đảm bảo SF Express sẽ không tham gia vào mảng giao nhận thương mại điện tử Việt Nam, khi họ đã rất mạnh tại Trung Quốc ở mảng này.