Hủy

Siêu thị điện máy Tin tức

Từ Best Buy đến Nguyễn Kim

Từ Best Buy đến Nguyễn Kim

Theo gam màu ảm đảm của nền kinh tế, các siêu thị kinh doanh sản phẩm điện tử, điện máy từ nhỏ đến lớn đều thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa.