Hủy

SIHUB Tin tức

SIHUB đưa startup Việt ra nước ngoài

SIHUB đưa startup Việt ra nước ngoài

Trung tâm sẽ thực hiện chương trình tìm kiếm startup Việt để tuyển chọn doanh nghiệp Việt đưa ra nước ngoài, hợp tác trao đổi với các đối tác quốc tế.