Hủy

Sinh khối Tin tức

Ẩn số vốn startup Việt

Ẩn số vốn startup Việt

Dù được đánh giá tích cực nhưng dòng vốn lớn cho startup Vệt Nam vẫn có những ẩn số cần được mở.

  • 15/12/2020 - 08:30

    Cá lớn nuôi cá bé

    Mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn.
Người Tiên Phong