Hủy

Sinh Tử Lệnh Tin tức

Thủ phạm tấn công VCcorp có thể là nhóm Sinh Tử Lệnh

Thủ phạm tấn công VCcorp có thể là nhóm Sinh Tử Lệnh

Theo ông Nguyễn Thế Tân, Phó Tổng Giám đốc VCcorp, có nhiều dấu hiệu cho thấy Sinh Tử Lệnh là nhóm đã tấn công vào hệ thống của VCCorp thời gian gần đây. Ước tính khoảng 500.000 USD đã được đầu tư vào "chiến dịch" tấn công này.

Người Tiên Phong