Hủy

Sô cô la Tin tức

Hành trình bền vững: Cần dũng cảm

Hành trình bền vững: Cần dũng cảm

Nhà sáng lập Puratos Grand-Place Việt Nam khẳng định muốn bắt đầu hành trình bền vững, cần có sự dũng cảm. Và ông là minh chứng tốt nhất cho điều đó.

Kinh doanh từ lợi nhuận đến xanh

Kinh doanh từ lợi nhuận đến xanh

2 Chứng chỉ Trung hòa Carbon ở quy mô nhà máy và sản phẩm là minh chứng hiệu quả nhất của Puratos Grand-Place trong việc phát triển theo chiến lược bền vững.