Hủy

Sổ hộ khẩu Tin tức

Công nghệ xóa sổ hộ khẩu

Công nghệ xóa sổ hộ khẩu

Từ ngày 1/1/2023, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử.

Người Tiên Phong