Hủy

So sach Tin tức

Cẩm nang Quản trị thương hiệu

Cẩm nang Quản trị thương hiệu

Một cuốn sổ tay rút gọn đúc kết kiến thức, kỹ năng cho đến những trải nghiệm phong phú trong hoạt động truyền thông, quản trị thương hiệu.

  • 26/01/2024 - 17:25

    Thưởng lãm sách đặc biệt

    Lần thứ hai, Đông A tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu các ấn bản sách được chế tác với nhiều công đoạn thủ công có kỹ thuật cao.