Hủy

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tin tức

  • 15/04/2013 - 14:19

    Bất động sản du lịch “mắc cạn”

    Khởi công, quảng cáo rầm rộ nhưng nay nhiều dự án bất động sản du lịch rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, nhiều dự án không thể triển khai khi chủ đầu tư bế tắc về vốn và đầu ra.
XOR, XOR Việt Nam