Hủy

So vat lieu Tin tức

  • 16/08/2023 - 14:42

    Vật liệu xây dựng xanh lên ngôi

    Đặt mục tiêu tăng lượng tiêu thụ và sản xuất vật liệu xây dựng “xanh”, Việt Nam đang tiếp cận với các công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung mới.
  • 25/07/2022 - 14:40

    Thép Việt tìm đường sống

    Tham gia vào cuộc chiến cạnh tranh gay gắt với thép Trung Quốc, các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam cần chọn hướng đi nào để không bị đánh quỵ?
XOR, XOR Việt Nam