Hủy

So xuat Tin tức

  • 22/09/2022 - 14:11

    Da giày, túi xách mang về hơn 15 tỉ USD

    Nhờ tận dụng tốt lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA), ngành da giày, túi xách Việt Nam đã đạt trên 15 tỉ USD giá trị xuất khẩu
  • 22/09/2022 - 14:00

    Xuất khẩu tính kế giữ vị thế

    Doanh nghiệp Việt Nam đang xoay đủ kế đưa sản phẩm ra nước ngoài trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.
Người Tiên Phong