Hủy

Soái Tin tức

  • 12/05/2014 - 06:08

    Chủ soái Him Lam

    Nếu xếp theo vốn điều lệ, Him Lam nằm trong top doanh nghiệp bất động sản lớn nhất với 6.500 tỉ đồng.