Hủy

Son dau Tin tức

Phác họa mới cho tranh lụa

Phác họa mới cho tranh lụa

Tranh Châu Giang vừa kế thừa kỹ thuật của các bậc thầy hội họa Đông Dương vừa tạo nên những trải nghiệm thị giác mới mẻ và đậm hơi thở đương đại.