Hủy

Sông Đà Thăng Long Tin tức

  • 22/10/2013 - 17:22

    Sông Đà 11 thành lập công ty con

    Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 11 Thăng Long có vốn điều lệ 50 tỷ đồng đóng tại Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
  • 26/06/2012 - 09:06

    BIDV hỗ trợ vốn cho STL

    Theo Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch HĐQT STL, công ty đang làm thủ tục với BIDV để tiếp tục huy động vốn.
Người Tiên Phong