Hủy

Sony Pictures Tin tức

Tỷ phú Mỹ âm mưu chia tách Sony

Tỷ phú Mỹ âm mưu chia tách Sony

Tỷ phú quỹ đầu tư Mỹ Daniel Loeb đang đề nghị Sony bán Sony Entertainment nhằm giúp tập đoàn này thoát lỗ và tái sản xuất.