Hủy

Steve Siebold Tin tức

Đừng xem tiền bạc là kẻ thù!

Đừng xem tiền bạc là kẻ thù!

Steve Siebold, người từng phỏng vấn hơn 1.200 người giàu trên thế giới, nhận ra rằng có sự khác biệt trong cách nghĩ về tiền bạc giữa người giàu và người nghèo.